Nemačka vladajuća koalicija menja stavove povodom spašavanja Grčke, naslov je uvodnika u minhenskim novinama Zidojče Cajtung. U članku se navodi da Berlin očigledno pravi zaokret u vezi učešća MMF-a u grčkom programu. U novinama su objavljene izjave evropskog poslanika vladajuće koalicije, Manfreda Vebera, koji predlaže Evropi i Nemačkoj da prestanu da insistiraju na učešću MMF-a u grčkom programu. Ako Fond insistira da treba smanjiti grčki dug, neka istupi iz programa.
Večita prepirka u vezi mogućnosti izlaska Grčke iz Evrozone, je poslednja stvar koja nam je sad potrebna, naglašava u svom intervjuu nemački ministar inostranih poslova Zigmar Gabriel, i dodaje da je potrebno stvoriti „novu, bolju i jaču Evropu“.