W dniu dzisiejszym rozpoczynają się kontakty przedstawicieli rządu greckiego z szefami delegacji wierzycieli Grecji, pierwsze po wyjściu naszego kraju z memorandów.

Podczas tych rozmów rząd reprezentować będą minister finansów Euklidis Cakalotos i wiceminister finansów Jorgos Chuliarakis.

Podczas konsultacji zaplanowanych na najbliższy piątek ( kiedy mają opuścić Grecję przedstawiciele instytucji wierzycielskich ) ma nastąpić wymiana informacji na temat aktualnych parametrów ekonomii greckiej i odnośnie realizacji reform, jakie zobowiązał się wcielić w życie gabinet Aleksisa Ciprasa.

Oczekuje się, że zasadniczym tematem w programie rozmów będzie przebieg realizacji budżetu państwa i przestrzeń fiskalna, jaka powstaje w wyniku przekroczenia celu dotyczącego pierwotnej nadwyżki budżetu.

Jednocześnie, zostanie zbadany przebieg realizacji reform wymienionych w decyzji Eurogrupy z czerwca br, takich jak opłacenie zaległych długów wobec sektora prywatnego i redukcja „czerwonych” kredytów.