Kilka dni przed krytycznym referendum w sprawie akceptacji Umowy z Prespes przez obywateli Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii premier tego kraju, Zoran Zaew, wygłosił przemówienie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu podkreślając, że “dla narodu Macedonii jest to historyczna chwila” ponieważ po raz pierwszy premier tego kraju zwraca się do Parlamentu Europejskiego. Otrzymując ciepłe przyjęcie ze strony prawie wszystkich frakcji Parlamentu Europejskiego, z wyjątkiem nielicznych posłów skrajnej prawicy, Zoran Zaew zaprezentował sytuację panującą w jego kraju i podkreślił, że jest to “najlepsza okazja jaką mieliśmy kiedykolwiek, aby wejść do Unii Europejskiej i NATO i nie mamy zamiaru jej stracić”. Nawiązując do kwestii nazwy swego państwa Zoran Zaew powiedział, że jest to jeden z zasadniczych problemów, ponieważ stanowił warunek rozpoczęcia negocjacji akcesyjunych z NATO i UE. Zoran Zaew dodał, że w jego ojczyźnie istnieje silny consensus społeczny wobec euroatlantyckiej perspetywy jego kraju i ponad 75% populacji FYROM popiera wejście do Unii Europejskiej.