Istotną rolę układów zbiorowych w celu poprawy dochodów zatrudnionych i zatrudnienia podkreśla raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotyczący perspektyw zatrudnienia w roku 2018 w krajach zrzeszonych w tej organizacji. Raport OWGR ocenia, że osłabienie negocjacji zbiorowych stanowi ważny czynnik sprzyjający niewystarczającemu i nierównemu odrodzeniu rynków pracy. We wspomnianym raporcie podkreślono między innymi, że systemy układów zbiorowych koordynujące wynagrodzenia we wszystkich sektorach wiążą się z mniejszą nierównością płac i z lepszymi rezultatami w sferze zatrudnienia, łącznie z newralgicznymi grupami społecznymi. W swym odnośnym komunikacie ministerstwo pracy podkreśla, że konstatacja OWGR potwierdza znaczenie przywrócenia – od sierpnia br – podstawowych zasad negocjacji zbiorowych, które w powiązaniu z podwyższeniem minimalnej pensji poprawią dochody i prawa zatrudnionych.