Nemačka i Međunarodni monetarni fond izražavaju različita gledišta o pitanju ublažavanja grčkog duga.

Berlin insistira na tome da mehanizam koji će povezivati godišnja plaćanja za servisiranje duga uz tempo privrednog rasta grčke ekonomiije ne bi trebalo da bude automatski, kako traži MMF. Nemačka strana želi da aktiviranje mehanizma bude povezano sa ratifikacijama parlamenata, što MMF ne prihvata, s obzirim da insistira na tome kako bi mehanizam trebalo da bude jednostavan i da ne bude neophodno odobravanje parlamenata, da bi bio efikasan.

“Zaista nam je potreban jedan sporazum na Evrogrupi, iduće nedelje”, izjavio je rukovodilac MMF-a za Evropu, Pol Tomsen, dodavši da “vreme ističe, ali ukoliko dođe do sporazuma na majskom zasedanju Evrogrupe, imaćemo dovoljno vremena da aktiviramo program.”

prevod Jelena Cvjetković