Stopa bezrobocia w czerwcu br spadła do poziomu 19,1% w porównaniu z wysokością 21,3% w czerwcu 2017 roku i 19,3% w maju 2018. Ważnym czynnikiem jest także to, iż odsetek bezrobotnych w przedziale wieku młodych ludzi poniżej 24 lat spadł po raz pierwszy poniżej poziomu 40%.

Według badań przeprowadonych przez Grecką Służbę Statystyczną ELSTAT, liczba zatrudnionych osiągnęła wysokość  3.863.337 osób, notując wzrost o 2.2% w porównaniu z czerwcem 2017 roku i o 0,5% w porównaniu z majem bieżącego roku. Bezrobocie wśród kobiet wynosi 23.8% i jest znacznie wyższe od bezrobocia wśród mężczyzn, które osiągnęło wysokość 15.3%, a jeśli chodzi o kryterium wieku to najwyższy odsetek bezrobocia zarejestrowano w przedziałach wiekowych od 15 do 24 lat (39,1%) oraz od 25 do 34 lat  (23,2%). Jeśli chodzi o geograficzną dystrybucję bezrobocia, to najwyższy odsetek bezrobotnych zanotowano w Epirze i w Zachodniej Macedonii (24,4%).