Na mocy nowelizacji przedstawionej przez rząd w ramach projektu ustawy dotyczącej reformy samorządu terytorialnego zostanie powołana specjalna komisja w ministerstwie spraw wewnętrznych dotycząca procedury głosowania Greków żyjących poza granicami kraju.

Komisja zajmie się rejestracją i oceną istniejącej sytuacji w odniesieniu do liczby wyborców mieszkających na emigracji  jak również instytucjonalnymi, ekonomicznymi, technicznymi i politycznymi parametrami związanymi z kwestią głosowania.

Po okresie pięciu miesięcy wspomniana komisja powinna zaproponować ministrowi spraw wewnętrznych jedną lub więcej alternatywnych propozycji, aby kwestia głosu diaspory greckiej została uregulowana na drodze ustawodawczej.

Odnośną nowelizację podpisał w miniony piątek podsekretarz spraw zagranicznych Terens Quick, który oświadczył, że w następnych miesiącach do parlamentu wpłynie także projekt ustawy o nowej Radzie Greków Zyjących na Emigracji.