Do planów stworzenia nowego funduszu małych kredytów, który umożliwi wspieranie niewielkich przedsiębiorstw i zawodowców nie mających dostępu do kredytów bankowych nawiązał wiceminister gospodarki i rozwoju Aleksis Charicis, przemawiając na kongresie rozwojowym w mieście Patra na Peloponezie.

Wiceminister Charicis zakomunikował, że wkrótce wpłynie do parlamentu greckiego projekt odnośnej ustawy. Pan Charicis podkreślił, że średnie i małe przedsiębiorstwa stanowią rdzeń całego systemu produkcyjnego naszego kraju i w konsekwencji wszelkie działania na rzecz rozwoju powinny być związane z umacnianiem i wspieraniem małych i średnich firm.

Nawiązując do wyjścia naszego kraju z memorandów wiceminister gospodarki i rozwoju powiedział, że „to wyjście następuje zgodnie z warunkami określonymi od początku przez rząd grecki”.