Sondaż opinii publicznej w FYROM przeprowadzony w kontekście referendum 30 września br w sprawie zmiany nazwy tego kraju wskazuje na dominację zwolenników „tak”, którzy wyprzedzili swych przeciwników o 6,4 punkty procentowe.

Jak informuje agencja prasowa MIA w odpowiedzi na pytanie referendum „Czy opowiadasz się za przyjęciem do Unii Europejskiej i NATO poprzez zaakceptowanie porozumienia między Republiką Macedonii a Republiką Grecji” 41,5% ankietowanych powiedziało TAK  a 35,1% powiedziało NIE.

Jednakże zarejestrowano znaczne różnice między różnymi narodowościami Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Konkretnie, w grupie Slawomacedończyków tylko 27,4% ankietowanych opowiada się za porozumieniem z Grecją, a 42,5% respondentów je odrzuca. Ogromna większość obywateli Skopje popiera jednak nadal wejście FYROM do Unii Europejskiej (80,4%) i do NATO (79,9%).