Stopa bezrobocia w Grecji spadła w marcu 2018 roku spadła o dwa punkty procentowe do poziomu 20,1%, w porównaniu z poziomem 22,1% w marcu ubiegłego roku i 20,6% w lutym br.

Według badań prowadzonych przez grecką służbę statystyczną ELSTAT liczba bezrobotnych w marcu br wynosiła 956.260 osób i spadła o 101.576 osób w porównaniu z marcem 2017  roku.

Szacuje się, że łączna liczba zatrudnionych w Grecji wynosi 3.793.934 osoby.

Stopa bezrobocia kobiet utrzymuje się na poziomie 25%, który jest znacznie wyższy niż stopa bezrobocia mężczyzn, która wynosi 16,3%.

W poszczególnych grupach wiekowych najwyśszy stopień bezrobocia zanotowano wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat (43,2%) i w wieku od 24 do 34 lat (24,7%).

Pod względem geograficznej dystrybucji bezrobocia najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w trzech regionach Grecji :  w Epirze – Zachodniej Macedonii (25%), w Attyce (20,8%) i w regionie Peloponezu – Zachodniej Grecji – Wysp Jońskich  (20,4%).