S ciljem da luka u Pireju predstavlja jednu od najznačajnijih tačaka trgovačkog povezivanja Azije sa Evropom, COSCO, OLP i Shanghai International Port Group (SIPG), potpisali su u ponedeljak značajne memorandume o saradnji u prostorijama Organizacije pirejske luke.
Prvi sporazum je o saradnji između Luke Pirej i Luke u Šangaju, o povećanju transporta i broja trgovačkih kontejnera iz Kine ka EU, ali i o prenosu tehničkog znanja i obuke osoblja u Grčkoj.
SIPG ima 25,7% međunarodne razmene sa Kinom, transportujući na godišnjem nivou 35 miliona kontejnera.
Drugi sporazum između COSCO i SIPG je u vezi pitanja o međunarodnoj saradnji.
Strateški cilj grčke strane je da pretvori Luku Pirej u jedan od najvećih svetskih pomorskih centara.
U ovom trenutku najveća grčka luka zauzima 3. mesto u transportu kontejnera u Mediteranu i 8. mesto u Evropi.