Klaus Regling

Okončan program podrške grčke ekonomije

Danas, 20. avgusta se i zvanično okončava grčki program finansijske podrške u okviru Evropskog stabilizacionog mehanizma (ESM). Grčka je uspešno izašla iz trogodišnjeg programa...

La Comisión considera suficientes las medidas tomadas para restablecer la sostenibilidad de la deuda

En un informe, la Comisión Europea califica de suficientes las medidas tomadas en el reciente Eurogrupo para restablecer la sostenibilidad de la deuda griega....

European Commission: The measures for the sustainability of Greece’s debt are sufficient

The European Commission has stated that the measures agreed in the recent Eurogroup are sufficient for the restoration of the debt’s sustainability. In a...

Komisja Europejska uważa za wystarczające środki zapewniające spłacalność zadłużenia Grecji

Komisja Europejska uważa, że wystarczające są środki zapewniające spłacalność zadłużenia naszego kraju, uzgodnione na niedawnym posiedzeniu Eurogrupy. W swym odnośnym raporcie Komisja Europejska odzwierciela konsekwencje...

Dovoljne mere za održivost duga, smatra Evropska komisija

Evropska komisija u svom izveštaju izražava ocenu da su mere namenjene uspostavljanju održivosti grčkog duga, a koje su dogovorene na nedavnom zasedanju Evrogrupe, dovoljne. U...

La Commission considère que les mesures prises pour la viabilité de la dette grecque,...

La Commission considère que les mesures convenues lors du récent Eurogroupe sont suffisantes pour restaurer la viabilité de la dette. Dans son rapport, la...

Deliberations over an agreement on debt in June’s Eurogroup

In the next Eurogroup of June 21, the necessary decisions ensuring Greece’s successful exit from the program will be made, Eurogroup President Mário Centeno...

Rozmowy na temat zadłużenia Grecji na posiedzeniu Eurogrupy w czerwcu br

Na następnym posiedzeniu Eurogrupy 21 czerwca br zostaną podjęte niezbędne decyzje w celu zagwarantowania pomyślnego wyjścia Grecji z programu pomocy – oświadczył w czwartek...

En el Eurogrupo de junio se tomarán las decisiones para el alivio de la...

En la próxima reunión del Eurogrupo del 21 de junio se tomarán las decisiones necesarias que garanticen la conclusión exitosa del plan de rescate...

Votum zaufania dla gospodarki greckiej

Votum zaufania dla gospodarki greckiej ze strony czołowych funkcjonariuszy Unii Europejskiej. Charakterystyczne jest stanowisko, jakie zajął szef Europejskiego Mechanizmu Stabilności Klaus Regling podczas debaty...