Sa teškom situacijom suočene su izbeglice koje žive u prihvatnom centru Morja na Lezbosu zbog niske temperature koja je zabeležena poslednjih dana.

Žene i deca i druge osetljive osobe greju se u dva velika šatora koja je dopremila OUN za izbeglice, u kojima radi sistem za grejanje. Ostali žive u severnom i istočnom delu u letnjim šatorima koji su doslovce prekriveni ledom i koji ih ne mogu zaštiti od ekstremnih vremenskih uslova.

Situacija je zabrinula lekarske organizacije koje rade u ovim prihvatnim centrima, a već su se obratili za pomoć osobe koje se žale na bolove u mišićima i kostima koji su izazvani hladnoćom.
Sledećih dana Visoki komesarijat OUN za izbeglice prebaciće 119 osoba sa Lezbosa, u kontinentalni deo Grčke, gde će biti nastavljena procedura za dodelu azila, s ciljem da se oslobodi prostor u velikim šatorima, da bi se u njih prebacile neke osobe koje su smeštene u letnjim šatorima.