Trilateralni skup ministara inostranih poslova Grčke, Bugarske i Rumunije se održava danas u Bukureštu. Cilj skupa, koji je inicijativa šefa grčke diplomatije, Nikosa Kotziasa, je produbljivanje saradnje ove tri zemlje u sektorima energije i transporta.

Ova inicijativa je uključena u opštiji okvir politike međunarodne saradnje koju je za poslednje tri godine iniscirala grčka diplomatija. Dodatno, današnji skup ima za cilj i snažniju saradnju sa Bugarskom i Rumunijom koje su značajni partneri Grčke u NATO-u i EU, a i s obzirom da sve tri zemlje imaju slične stavove o poštovanju međunarodnog prava, o nenarušavanju međunarodnih sporazuma i poštovanju odluka Saveta bezbednosti OUN. Iste pokazuju stabilnu volju za jačanjem i razvojem saradnje sa svim susednim zemljama.

prevod: Jelena Cvjetković