Do Bukaresztu przybył dzisiaj grecki minister spraw zagranicznych Nikos Kodzias, który weźmie udział w trójstronnym spotkaniu szefów dyplomacji Rumunii, Bułgarii i Grecji.

Inicjatywa ta mieści się w ramach polityki współpracy międzynarodowej, którą realizuje w ciągu ostatnich trzech lat dyplomacja grecka.

Dzisiejsze trójstronne spotkanie zmierza do dalszego wzmocnienia współpracy z Bułgarią i Rumunią, ważnymi partnerami naszego kraju w NATO i w Unii Europejskiej, ponieważ wszystkie te kraje mają podobne poglądy na temat respektowania prawa międzynarodowego, nienaruszalności konwencji międzynarodowych i podporządkowywania się rezolucjom Rady Bezpieczeństwa ONZ.