Učešće MMF-a u grčkom programu, je jedno od pitanja o kojima će raspravljati danas u Berlinu nemački kancelar Angela Merkel i direktor MMF-a Kristin Lagard.
Ovaj sastanak se održava na marginama sastanaka nemačkog kancelara sa direktorima 5 najvećih ekonomskih institucija, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), MMF, Svetska banka, Svetska organizacija za trgovinu, Svetska organizacija rada.
Nemački bankarski krugovi smatraju da je pitanje vremena izlazak MMF-a iz grčkog programa koji se završava 20. avgusta. Predstavnik nemačkih konzervativaca, Ekhard Reberger u svojim izjavama je naveo da je „cena za učešće prevelika, jer MMF traži od nemačkog parlamenta da odobri ublažavanje duga u visini od oko 100 milijardi evra“.