Procenat nezaposlenosti u Grčkoj je ove godine u martu mesecu snižen na 20,1%, sa 22,1% koliko je iznosio u martu prošle godine, dok je u februaru ove, 2018. godine iznosio 20,6%.

Prema istraživnju radno sposobnog stanovništva, koje je sprovela Grčka statistička služba (ELSTAT), broj nezaposlenih iznosi 965.260 lica i smanjen je za 101.576 lica u poređenju sa martom 2017. godine. Procenjuje se da ukupan broj zaposlenih iznosi 3.793.934 lica.

Među ženskom populacijom, procenat nezaposlenosti od 25% je i dalje mnogo viši od onog muške populacije, koji iznosi 16,3%.

Prema starosnoj dobi, najviši procenti nezaposlenosti od čak 43,2% se beleže među populacijom od 15 do 24 godine i 24,7% među populacijom od 24 do 34 godine starosti.

Na nivou državnih regija, prema nezaposlenosti, prve tri su regija Epir – zapadna Makedonija sa 25%, Atika sa 20,8% i regija Peloponez – zapadna Grčka – Jonska ostrva sa 20,4% nezaposlene populacije.

prevod: Jelena Cvjetković