W Londynie przebywa dzisiaj premier Grecji Aleksis Cipras, aby uczestniczyć w obradach Konferencji na Szczycie Zachodnich Bałkanów, która odbywa się w ramach tak zwanej „Procedury Berlina”, inicjatywy podjętej w 2014 roku przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel.

Po raz pierwszy w konferencji na szczycie wspomnianej inicjatywy uczestniczyć ma premier Grecji. „Procedura Berlina” stanowi ważne forum, na którym omawiane są inwestycje łączące kraje regionu i ich infrastukturę w sferze energetyki, transportu i współpracy młodzieży Zachodnich Bałkanów.

Członkami wspomnianej inicjatywy są Serbia, Czarnogóra, Albania, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Bośnia – Hercegowina i Kosowo oraz niektóre kraje członkowskie Unii Europejskiej posiadające znaczne wpływy w regionie Zachodnich Bałkanów, takie jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Austria, Słowenia, Chorwacja i Grecja.

W konferencji na szczycie w Londynie uczestniczyć będą także szefowie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Regionalnej Rady Współpracy i Regionalnego Biura do spraw współpracy młodego pokolenia.