Uskoro će biti potpisan, a potom i ratifikovan u Grčkom Parlamentu, ugovor o ustupanju prava na istraživanje i eksploataciju uljanih škriljaca u pomorskom „Regionu dodele 2“ (zapadno od Krfa), između grčke države i konzorcijuma kompanija Grčke nafte, Edison i Total.

Vrhovni državni organ finansijske kontrole je završio predugovornu kontrolu i ocenio da „ne postoji razlog koji bi sprečavao potpisivanje nacrta ugovora o izdavanju, podnesenog kontroli.“ Analogna procedura će uslediti i za lokaciju 10, u Kiparisijskom zalivu, za koju je izabrana ponuđena kompanija Grčke nafte.

prevod: Jelena Cvjetković