Kreditorske institucije smatraju sistem socijalno-penzijskog osiguranja u Grčkoj održivim. One su ovaj zaključak donele nakon jučerašnjeg sastanaka sa ekonomskim štabom Vlade i više ne govore o odlaganju zakonodavno već izglasane mere o snižavanju penzija od 1. januara, već o njenom ukidanju. Navedeno iznose izvori iz Evropske unije, dodajući da su o ovoj činjenici već informisane i opozicione stranke. Konačne odluke će, kako se očekuje, biti donete na zasednju  Evrogrupe, 5. novembra. Grčka Vlada se nada da će tada biti dato i zeleno svetlo za ukidanjem navedene mere, kao mišljenje da je to fiskalna a ne strukturalna mera.

Fiskalne teme će se razmatrati tokom današnjeg sastanka Vladinog finansijskog štaba sa predstavnicima kreditorskih institucija, koji će potom otputovati iz Atine, uz izdavanje saopštenja.

Predstavnici kreditorskih institucija koji se još danas nalaze u Atini radi utvrđenog postmemorandumskog monitoringa, razmatrale su juče najave grčkog premijera Ciprasa od pre par dana na Međunarodnom sajmu u Tesalonikiju, vezane za penzije i druge socijalne mere davanja. Tim grčke Vlade iz Ministarstva finansija je juče izneo predstavnicima kreditora svoje argumente za to da se ne primeni već izglasana restriktivna mera smanjenja penzija.

Vladini izvori na koje se poziva Atinsko-makedonska novinska agencija su juče opisali kao radosno iznenađenje činjenicu da niko od predstavnika kreditora, a posebno iz Međunarodnog monetarnog fonda, nije insistirao na tome da je snižavanje penzija strukturalne prirode. Ova tema je razmatrana isključivo u finansijskom pogledu, pri čemu grčka Vlada procenjuje da neprimenjivanje ove restriktivne mere neće prouzrokovati gubitak cilja primarnog suficita visine 3,5% od BDP-a, 2019. godine.

Ministar finansija, Efklidis Tsakalotos i njegov zamenik, Jorgos Huliarakis su podržali tvrdnju da će fiskalni prostor 2019. godine biti veći od 700 miliona evra, koliko je predviđeno srednjoročnim fiskalnim programom, te da ova činjenica može da podrazumeva očuvanje takozvane „lične razlike“ u visinama između penzija starih i novijih osiguranika iste profesionalne i obrazovne kategorije.

Prekjučerašnji razgovori Vladinog tima sa predstavnicima kreditora  su bili skoncentrisani na radne odnose, konkretnije na najniži zagarantovani lični dohodak, neprijavljene zaposlene, te na finansijsko ekonomske teme poput nenaplativih kredita, vansudskih poravnanja sa dužnicima, kao i na reforme koje se odnose na privatizacije javnih preduzeća i energetiku.

prevod: Jelena Cvjetković