Zamenik ministra za privredu i razvoj, Aleksis Haricis u svom govoru na konferenciji o razvoju u Patri, govorio je o formiranju novog Fonda za niske kridite koji bi omogućavao pomoć malim preduzećima i profesijama, koji nemaju pristup kreditima banaka. Aleksis Haricis je saopštio da će uskoro biti podneta parlamentu aktuelna zakonska regulativa.
Kao što je naglasio zamenik ministra privrede i razvoja, mala i srednja preduzeća predstavljaju jezgro celog proizvodnog sistema zemlje, i na osnovu ovoga svaki napor za razvoj bazira se na jačanju malih i srednjih preduzeća.
Govoreći o izlasku iz memorandumskog programa, zamenik ministra je izjavio da će „ovaj izlazak biti pod uslovima koje je od početka postavila grčka vlada, tj na jasan način, bez postavljanja kreditnih granica“.