Podczas prezentacji raportu biura budżetu parlamentu greckiego na temat stanu gospodarki kraju w drugim kwartale 2018 roku szef tego biura Frankiskos Kutentakis podkreślił, że warunki są pomyślne, a następne kroki w ekonomii będą krytyczne, ponieważ  wiarygodność polityki ekonomicznej, która będzie realizowana po zakończeniu trzeciego memorandum roztrzygnie dalszy bieg ekonomii.

W odniesieniu do środków jakie postanowiono niedawno w związku z zadłużeniem Grecji wspomniany raport charakteryzuje je jako pozytywne. W odniesieniu do nadwyżki budżetu szef biura budżetu parlamentu zaprezetnował prognozy, które wskazują na wzrost nadwyżki pierwotnej budżetu o 600 milionów euro w porównaniu z rokiem 2017.

Konkretnie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku nadwyżka pierwotna budżetu wyniosła 1,24 mld euro, a w obecnym roku pod koniec pierwszego półrocza osiągnęła wysokość 1,84 mld euro.