Dumę z powodu umowy z Prespes wyraził premier Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii Zoran Zaew w swym wywiadzie dla greckiej telewizji publicznej ERT. Premier FYROM zaznaczył, że jest to próba zagwarantowania pozytywnej przyszłości regionu i możliwości współpracy na każdym poziomie. Jednocześnie pan Zaew wystosował przesłanie przyjaźni dla narodu greckiego podkreślając charakterystycznie, że “zmieniamy naszą Konstytucję ponieważ wierzymy w tę przyjaźń” i wyraził przekonanie, że porozumienie z Prespes przyniesie pomyślność i dobrobyt obywatelom obu krajów. Ponadto premier Skopje oświadczył kategorycznie, że “my nie jesteśmy częścią greckiej historii Macedonii”  i podkreślił, że jego kraj akceptuje i uznaje hellenistyczną tożsamość macedońską. Nawiązując do osiągnięcia porozumienia z Grecją pan Zaew powiedział, że nie była to łatwa procedura, ponieważ obie strony poszły na ustępstwa, lecz także osiągnęły korzyści. Ponadto premier FYROM zakomunikował, że referendum dotyczące zatwierdzenia porozumienia z Prespes odbędzie się we wrześniu lub w październiku br, a na styczeń 2019 roku zaplanowano odnośne głosowanie w parlamencie Skopje w celu ratyfikacji porozumienia.