„W dniu dzisiejszym Europa jest bezpieczniejsza i silniejsza po dziesięciu latach kryzysu, lecz należy uczynić jeszcze wiele na rzecz stworzenia bardziej suwerennej, bardziej socjalnej i bardziej demokratycznej Europy” – podkreślono we wspólnej deklaracji Czwartej Konferencji Eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w minioną środę w Rzymie.

W tekście przyjętym przez siedmiu przywódców krajów Południa Unii Europejskiej podkreślono ponadto, że „konieczne są dalsze kroki w kierunku zakończenia Unii Ekonomicznej i Walutowej, na rzecz bardziej zrównoważonego i trwałego rozwoju, konkurencyjności, jakościowego zatrudnienia i konwergencji”.

W odniesieniu do kwestii uchodźców deklaracja siedmiu przywódców europejskiego Południa podkreśla, że „pragniemy wspólnego administrowania i wspólnego finansowania polityki emigracyjnej na granicach europejskich”.