Około 37,5% dzieci poniżej 17 lat w Grecji jest zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, według danych dotyczących roku 2016 opublikowanych przez Eurostat.

Grecja zajmuje najgorszą pozycję w strefie euro i trzecią w Unii Europejskiej, gdzie wyższy odsetek biednych dzieci zanotowano tylko w Rumunii (49,2%) i w Bułgarii (45,6%).

Według danych Eurostatu w Grecji w latach 2010 – 2016 zanotowano największy wzrost odsetka dzieci zagrożonych nędzą i wykluczeniem społecznym. Konkretnie w latach kryzysu ten tragiczny wskaźnik wzrósł o 8,8% z poziomu 28,7% do poziomu 37,5%.