Udział MFW w programie pomocy dla Grecji będzie jednym z tematów, jakie omówią dzisiaj – podczas swego spotkania w Berlinie – kanclerz Niemiec Angela Merkel i szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde.

Ich spotkanie odbędzie się na marginesie rozmów kancelerz Niemiec z szefami pięciu wielkich instytucji ekonomicznych – OECD, MFW, Banku Swiatowego, Swiatowej Organizacji Handlu i Swiatowej Organizacji Pracy.

Niemieckie kręgi bankowe uważają jednak, że kwestią czasu jest odejście MFW z programu pomocy dla Grecji, który zakończy się 20 sierpnia br.