Do 2018. godine Evropskoj uniji će biti podnet višegodišnji energetski plan za Grčku, istakao je ministar za životnu sredinu i energiju, Jorgos Statakis, tokom govora na manifestaciji Regulativnog tela za energiju, koja je održana u okviru 82. Međunarodnog sajma u Tesalonikiju.

Statakis je dodao da je već uznapredovalo restruktuiranje energetskog kompleksa sa ciljem da se u njegovom okviru smanji učešće lignita.

Isti ministar je naveo da su u okviru navedenog restruktuiranja odobreni projekti obnovljivih izvora energije u visini od 2 milijarde evra, a da se u cilju smanjenja učešća lignita u kompleksu energenata, podstiče njegovo delimično zamenjivanje zemnim gasom.

Ovo opredeljenje se zasniva na značajnim projektima koji su u toku, poput izgradnje gasovoda TAP, zatim povezujućih gasovoda između Grčke i Bugarske i Srbije i Bugarske, kao i izgradnje plutajućeg punkta tečnog zemnog gasa u Aleksandrupoliju.

prevod: Jelena Cvjetković