Dwie nowe inwestycje o łącznym budżecie 181.400.000 euro zostały zatwierdzone przez międzyministerialną komisję inwestycji strategicznych, która obradowała wczoraj pod przewodnictwem ministra gospodarki i rozwoju Dimitrisa Papadimitriou. Pierwsza z tych inwestycji dotyczy realizacji sieci włókien optycznych telefonii stacjonarnej w około 25 ośrodkach miejskich w całej Grecji o wartości 61.400.000 euro a druga jest związana z rozwojem infrastruktury turystycznej w celu przyciągnięcia turystów wysokiego poziomu na wysepkę Skorpios, o wartości 120.000.000 euro.