Jedna od velikih mikenskih klesanih grobnica koje su pronađene do danas u Grčkoj došla je na svetlost dana u Prosiliu u Opštini Levadea, blizu mesta Orhomenos.
Konkretno, reč je o devetoj po veličini grobnici koja je u obliku kupole, od 4 000 koje su iskopane u poslednjih 150 godina. Ovaj pronalazak je ugledao svetlost dana tokom prve godine petogodišnjeg programa saradnje između Ministartva za kulturu i Arheološke službe u Beotiji kao i Britanskog fakulteta u Atini (Univerzitet u Kembridžu).
Ovu konstrukciju karakteriše monumentalnost i svedoči o posebnoj pažnji koja je uložena u njenu izgradnju, a sastoji se od jedne komore u koju vodi uklesan put dug 20 m, koji se završava u prostoriji koja ostavlja dubok utisak a ima površinu od 42 kvadratna metra.
U skladu sa ministarstvom, „smatra se da je grob napravljen sredinom 14. veka p.n.e., a njegova vrednost je u činjenici da je do danas jedan od najpotpunijih grobnih kompleksa iz antičkog perioda kraljevskih palata u kontinentalnoj Grčkoj.