„Szczególnie zachęcające dane, takie jak znaczny rozwój w krajach trzecich i redukcja deficytu handlowego, zawiera obraz greckiego eksportu w listopadzie 2017 roku, który kontynuował nieustannie swą tendencję wzrostową” – podkreślił Panhelleński Związek Eksporterów w swym komunikacie.

Odbudowa stabilności wewnątrz kraju, w powiązaniu z pozytywnymi uwarunkowaniami w gospodarce europejskiej otwierają drogę w kierunku jeszcze lepszych rezultatów w roku 2018 – jak ocenia Panhelleński Związek Eksporterów.

Wartość greckiego eksportu w ciągu jedenastu miesięcy od stycznia do listopada 2017 roku wzrosła o 13,3% z poziomu 23,13 miliardów euro do poziomu 26,20 miliardów euro.