Predsednik Grčkog parlamenta, Nikos Vucis je na današnjem vanrednom zasedanju predsednika i predsedavajućih parlamentarnim zasedanjima iz svih partija predložio da se debata o davanju glasa poverenja Vladi obavi sutra, 15. januara sa početkom u 10 časova i prekosutra, 16. januara, do ponoći, kada bi se održalo glasanje, što je i prihvaćeno.

Predlog za ukazivanje poverenja Vladi se usvaja sa većinskim brojem prisutnih poslanika, koji ne može biti manji od 2/5 ukupnog broja poslanika u parlamentu, a koji iznosi 300, dakle ne može da iznosi manje od 120 pozitivnih glasova poslanika

U slučaju da postoji broj pozitivnih glasova poverenja manji od 151 poslanika, tada imamo manjinsku Vladu.

Pa ipak, premijer Cipras je izrazio nadu da će dobiti 151 glas poslanika koji će ukazati poverenje njegovoj Vladi, izjavivši da u slučaju da se ne dobije taj broj glasova, isti će „u dogledno vreme“ i na koordinirani način krenuti u prevremeno izborno odmeravanje.

Kako je izjavio, kriterijum za tajming izlaska na birališta će biti stabilnost ekonomije, ustavna reforma, sporazum o odnosima države i crkve, zaštita primarnog stambenog prostora od zaplene i povećanje najnižeg ličnog dohotka.

prevod: Jelena Cvjetković