Propozycja votum zaufania może być zaakceptowana większością głosów posłów obecnych na sali obrad, która nie może być niższa od dwóch piątych całej liczby posłów (300), to znaczy nie może być niższa od 120 pozytywnych głosów.
W przypadku istnienia pozytywnego głosu mniej niż 151 posłów będziemy mieć do czynienia z rządem mniejszościowym. Premier pragnie jednak uzyskać pozytywne głosy 151 posłów i deklaruje, że w przypadku nie uzyskania poparcia takiej liczby posłów przystąpi do przedterminowego rozpisania wyborów powszechnych.
Powiedział jednak, że kryterium decydującym o terminie wyborów będzie stabilność ekonomii, rewizja Konstytucji, porozumienie w stosunkach między Państwem a Kościołem i podwyższenie minimalnej pensji.