W drugim kwartale br zarejestrowano rekordową recesję gospodarki greckiej w wysokości 15,2%. Ministerstwo finansów przewidywało jednak recesję w wysokości 15,7%.
Jak zakomunikowała grecka służba statystyczna ELSTAT, w porównaniu z drugim kwartałem 2019 roku łączne wydatki na konsumpcję spadły o 10,1% a inwestycje brutto zmniejszyły się o 10,3%. Eksport dóbr i usług zanotował spadek o 32,1% a import dóbr i usług zmalał o 17,2%.
Jak podkreślono w odnośnym komunikacie, “dane z drugiego kwartału 2020 roku odzwierciedlają wpływ na PKB pandemii COVID-19 i środków restrykcyjnych, jakie wprowadzono w życie”.