“Muzeji kao središta kulture: budućnost tradicije” je tema koju je ove godine odabrao Međunarodni odbor muzeja (ICOM), za obeležavanje 18. maja – Međunarodnog dana muzeja.

Pojašnjavajući ovu svoju ideju ICOM u saopštenju o tome naglašava: “Muzeji su se, pored njihove uloge za zaštitom i promovisanjem kulturološke tradicije, danas razvili u sredinje tačke komunikacije naroda, njihovih kultura i civilizacija. Oni razvijaju saradnju i formiraju svojevrsne mreže razmene ideja i iskustava. Očuvavajući sa poštovanjem istorijsko sećanje i tradiciju, muzeji tragaju za novim orijentirima, kako bi inspirisali savremenog čoveka i služili njegovim potrebama.”

“U tom okviru, muzeji svojim multiplikativnim delovanjem pokušavaju da se odazovu izazovima savremenog društva i da postignu težak balans između baštine i inovatorstva, doprinoseći tako izgradnji jedne bolje budućnosti”.

18. maja ulaz u sve muzeje Grčke će biti besplatan. Dodatno, u celoj Grčkoj će se, u organizaciji muzeja i drugih faktora, od 8. do 23. maja održavati izložbe, obrazovni programi i druge manifestacije koje su sadržane u specijalnom katalogu koga je izdala grčka ekspozitura ICOM.

prevod: Jelena Cvjetković