Attyka pozbawiona jest dzisiaj metra i kolejki elektrycznej ponieważ pracownicy środków masowego transportu uczestniczą w 24-godzinnym strajku ogłoszonym przez Najwyższą Organizację Związkową Pracowników Państwowych, Robotnicze Centrum Aten i związki  zawodowe pierwszej instancji. Uczestnicy strajku protestują przeciw politycy sanitarnej i ekonomicznej rządu. Między innymi żądają masowej rekrutacji pracowników służby zdrowia, lekarzy, sanitariuszy, nauczycieli i sprzątaczek oraz przyjęcia na etat stały pracowników zatrudnionych na czas określony. Apelują także o odciążenie środków masowej komunikacji. 

Normalnie realizowane są dzisiaj wszelkie loty, ponieważ kontrolerzy ruchu powietrznego odwołali swój udział w akcjach protestacyjnych. 

Pracownicy szpitali publicznych organizują demonstracje przed budynkami szpitalnymi a następnie przed ministerstwem pracy w Atenach. 

W dzisiejszym strajku uczestniczą także federacja nauczycieli szkolnictwa średniego (OLME) i dziennikarze ze wszystkich mediów, którzy przeprowadzą dwugodzinny strajk w godzinach od 11 do 13.