Grecja będzie mogła powrócić na rynki obligacji w roku 2017 i będzie mogła finansować swe potrzeby z tego źródła począwszy od roku 2018. Podkreślił to szef Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) Klaus Regling w wywiadzie udzielonym agencji Bloomberg.
Klaus Regling zaznaczył, że doświadczenia krajów objętych podobnym programem pokazały, że mogły wystartować na rynkach kapitałowych przed zakończeniem finansowania z ESM.
„Uważam, że Grecja będzie mogła uczynić to samo w roku 2017” – podkreślił Klaus Regling.