Bez omawiania kwestii Grecji zakończyło się wczorajsze posiedzenie rady ECOFIN w Brukseli. Grecki minister finansów Euklidis Cakalotos w swym oświadczeniu po zakończeniu obrad wyraził swój optymizm odnośnie tego, że kolejna ewaluacja programu reform realizowanego przez Grecję zakończy się szybko i dodał, że kraj nasz osiągnie korzyści z szybkiej realizacji tego programu.

Nawiązując do wdrożenia procedury nałożenia sankcji finansowych z powodu nadmiernego deficytu na Portugalię i Hiszpanię, które było tematem ostatniego posiedzenia ECOFIN, Euklidis Cakalotos podkreślił, że strona grecka wypowiedziała się przeciw tej propozycji, jednakże nie istniała niezbędna większość i nie można było zablokować tej procedury.