Kuća za rejting Standard & Poor’s podigla je na viši stepen perspektivu grčke privrede nakon unapređenja kreditne sposobnosti naše zemlje koje je objavila 25 juna. Agencija naglašava da stabilizacija fiskalne politike i poboljšanje perspektiva za razvoj, sa velikim javnim radovima u sektoru infrastrukture mogu predstavljati presudan momenat za privlačenje investicija u sektoru turizma i logistike.
Osim toga, nagoveštava da će doći do još boljih ocena u sledećih 12 meseci, ali je preduslov da Atina realizuje neophodne reforme i predviđa stopu rasta od 2 do 2,5% za period od 3 godine.