Po siedmiu latach głębokiej rececji kraj nasz znajduje się na progu odrodzenia – podkreślił premier Aleksis Cipras na imprezie z okazji podpisania porozumienia o powołaniu Specjalnej Kasy Wspólnych Inwestycji.

Szef rządu greckiego nawiązał do współczesnego, zwróconego na zewnątrz, prototypu, który będzie odpowiedni aby stawić czoła wyzwaniom zglobalizowanej ekonomii i przyczyni się do zahamowania masowej emigracji młodych Greków z wysokimi kwalifikacjami.

Chodzi o inwestycje w wysokości 260  milionów euro z Europejskiego Banku Inwestycji i z Europejskiego Funduszu Inwestycji, które zostaną przeznaczone na firmy o małej i średniej wielkości.

Premier Aleksis Cipras powtórzył, że pragnieniem rządu jest zakończenie drugiej ewaluacji programu reform realizowanych przez Grecję.