Przywódcy siedmiu krajów południa Unii Europejskiej, po swej pierwszej konferencji w Atenach przed czterema miesiącami, spotkają się jutro ponownie w Lizbonie, aby skoordynować swe działania w kontekście następnych szczytów UE.

Pomimo tego, że ateńskie spotkanie wywołało niezadowolenie zwolenników restrykcji ekonomicznych, Portugalia, Francja, Włochy, Hiszpania, Grecja, Cypr i Malta podkreślają, że nie chcą wywołać rys w budowli europejskiej tworząc wspólny front krajów Południa.

W programie konferencji w Lizbonie znajdą się bezpieczeństwo i obrona, kryzys uchodźców i kontrola granic jak również pogłębienie integracji ekonomicznej i walutowej.