W Rzymie odbywa się dzisiaj czwarta Konferencja Krajów Południa, w której uczestniczą przywódcy Grecji, Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Cypru i Malty. Celem konferencji jest stworzenie nowej dynamiki dla Europy socjalnej i kraje śródziemnomorskie Unii Europejskiej opracowują deklarację o bardziej suwerennej, bardziej socjalnej i bardziej demokratycznej Europie.

Jednocześnie uczestnicy rzymskiego szczytu mają podkreślić potrzebę zrewidowania strefy euro i jej wspólnego budżetu w kierunku bardziej przyjaznym dla rozwoju.

„Med. 7” popiera inicjatywy dotyczące opieki społecznej i zdobyczy świata pracy i kładzie szczególny nacisk na rozwiązanie problemu emigrantów i okazanie większej solidarności wobec „krajów pierwszej linii” takich jak Włochy i Grecja.

Ponadto oczekuje się, że Aleksis Cipras poruszy na konferencji w Rzymie kwestię poszanowania prawa międzynarodowego na Morzu Egejskim i sprawiedliwego i trwałego rozwiązania kwestii cypryjskiej.