Zaniepokojenie wywołuje wywołuje wydanie przez Turcję kolejnego ostrzeżenia nawigacyjnego NAVTEX na temat poszukiwań na Morzu Egejskim. To posunięcie Turcji podminowuje pozytywny klimat w stosunkach dwustronnych w kontekście określenia daty 62-ej rundy rozmów badawczych.

Ankara zakomunikowała, że od dzisiaj – tj. od 18 lutego do 2 marca – wysłała statek badawczy CESME w celu prowadzenia badań między wyspami Limnos, Skiros i Alonisos. Nowe ostrzeżenie nawigacyjne może dotyczyć badań hydrograficznych, jednakże dotyczą one Morza Egejskiego i wód międzynarodowych, a nasz sąsiąd kwestionuje ponownie odnośne kompetencje Grecji.

Grecki minister obrony narodowej Nikos Panajotopulos, który uczestniczył wczoraj w pierwszym dniu obrad konferencji ministrów obrony NATO, podkreślił pełny szacunek naszego kraju dla fundamentalnych kanonów NATO i karty Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do pokojowego rozwiązywania wszelkich różnic, w oparciu o prawo międzynarodowe oraz unikanie działań sprzecznych z pryncypiami Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Minister Panajotopulos podkreślił także znaczenie współpracy między Unią Europejską a NATO w celu dalszego wzmocnienia tej transatlantyckiej instytucji, wagę przywiązywaną do tej współpracy przez nowy rząd USA oraz konieczność zrozumienia gróźb, z którymi zmagają się kraje członkowskie.