Zabrinutost izaziva izdavanje poslednjeg NAVTEX-a od strane Turske, za istraživanja u Egeju, što je potez koji potkopava ambijent uoči utvrđivanja datuma 62. runde sondažnih kontakata Grčke i Turske, predviđene da bude održana u Atini.

Ankara je od danas, 18. februara, pa do 2. marta, svojim najnovijim NAVTEX-om, najavila da će u Egej isploviti njen okeanografski brod “Česme”, radi istraživanja između grčkih ostrva Limnos, Skiros i Alonisos.

Pa iako se ovaj novi turski NAVTEX ne odnosi na seizmička istraživanja, već na hidrografska, ipak, ona se tiču prostora usred Egeja, u međunarodnim vodama, kojim ova susedna zemlja osporava analognu nadeležnost Grčke o izdavanju NAVTEX saopštenja.

Grčki ministar odbrane, Nikos Panajotopulos je, na jučerašnjem, prvom danu zasedanja ministara odbrana zemalja – članica NATO Alijanse, istakao potrebu apsolutnog poštovanja Grčke vezano za temeljno pravilo sporazuma NATO i Povelje Ujedinjenih nacija, za miroljubivim rešavanjem bilo kog nesporazuma, na osnovama međunarodnog prava, kao i izbegavanje provokativnih poteza koji su u suprotnosti sa principima ove Alijanse.

Nikos Panajotopulos je istakao takođe i značaj saradnje Evropske unije i NATO-a za daljim jačanjem transatlanskog odnosa, dinamici koju ovoj saradnji pridodaje nova američka vlada, kao i potrebu uzajamnog razumevanja pretnji sa kojima su suočene zemlje – članice NATO saveza.

prevod: Jelena Cvjetković