Ankara povećava tenziju u grčko-turskim odnosima, s obzirom da je nakon izjava turskog predsednika, Tagipa Erdogana, kojima je u suštini osporio sporazum iz Lozane, objavljeno saopštenje turskog Ministarstva inostranih poslova, koje govori ponovo o sivim zonama u Egeju. Saopštenje navodi da je „od 2003. Turska ustupila drugoj zemlji suverenitet nad pojedninim ostrvima i grebenima u Egeju“, te da „se svi aspekti pitanja u Egeju razmatraju u okviru postojećih kanala dijaloga između Grčke i nas“.

„Neki unutar Turske žele da uvuku Tursku u ponašanja koja su suprotna međunarodnom pravu i ni u kom slučaju ne pristaju evropskoj zemlji“, ističe u svom saopštenju grčko Ministarstvo inostranih poslova, naglasivši da „revizionističke logike, kao što je poznato, su oduvek vodile na pogrešne staze i uvek su bile pobeđivane.“ „Podsećamo“, dodaje grčki MIP u svom saopštenju, „da je jedini sadržaj sondažnih kontakata bio i jeste utvrđivanje kontinentalnog platoa, shodno onome što predviđa međunarodno pravo i što su njegovi kanoni“.

prevod: Jelena Cvjetković