Pod mikroskopem naukowców znalazło się niedawno historyczne centrum Aten, dzięki pomiarom dokonanym w odległości 800 kilometrów od powierzchni ziemi.  

Stadion Kallimarmaro, Akropol, budynek parlamentu i dzielnica Plaka zostały zbadane analitycznie za pośrednictwem radarów satelitarnych w celu stwierdzenia ich stanu z powodu przesunięć gruntu.

Według pierwszych danych, obraz tych zabytków jest pozytywny. Historyczne centrum Aten wytrzymało wiele negatywnych czynników takich jak trzęsienia ziemi, powodzie, budowa wielkich konstrukcji itp.  Rezultaty badania zostaną zakomunikowane oficjalnie na kongresie Europejskiej Organizacji Przestrzeni Kosmicznej, który odbędzie się w maju br w Finlandii.