Resort turystyki planuje wprowadzić programy szkoleniowe dla bezrobotnych i zaangażować ich do pracy w sektorze turystycznym w sezonie wakacyjnym.

Grecki wiceminister turystyki Manos Konsolas spotkał się z prezesem organizacji do spraw zatrudnienia Manpower Spirosem Protopsaltisem, aby omówić plan przysposobienia osób bezrobotnych do pracy w branży turystycznej – informuje portal branżowy Greek Travel Pages.

Plan zakłada wprowadzenie szkoleń, które przygotowywałyby takie osoby do obsługi gości w sezonie letnim, a także innych programów edukacyjnych przysposabiających do pracy w najbardziej potrzebnych zawodach. Spotkanie było również okazją do rozmów o wspieraniu przedsiębiorców gotowych do zatrudnienia dodatkowego personelu.

Niedawno ministerstwo turystyki ogłosiło, że chce poprawić jakość kształcenia turystycznego poprzez stworzenie specjalizacji na uczelniach wyższych, podniesienie jakości szkoleń oferowanych obecnie w ramach edukacji zawodowej, a także wprowadzenie oferty odpowiadającej zapotrzebowaniu na pracowników zgodnemu z planami rozwoju turystyki w kraju. Chodzi o to, by kształcenie obejmowało między innymi wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz o podejmowanie współpracy z uczelniami zagranicznymi.