Polski

Paraliż sieci kolejowej Grecji do 12 lipca br

Od dzisiaj do 12 lipca br sparaliżowana będzie sieć kolejowa całego kraju z powodu decyzji pracowników przedsiębiorstwa TRAINOSE, którzy postanowili kontynuować swe akcje protestacyjne...

Opublikowanie nazwisk wielkich dłużników państwa

Nazwiska 13.730 osób fizycznych i prawnych, które są dłużnikami sektora publicznego z długami powyżej 150.000 euro opulikował w internecie Sekretariat Generalny Dochodów Publicznych (GGDE). Jak...

EBC uznaje, że Grecja osiągnęła znaczne postępy

Z szefem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Mario Draghim i z członkiem zarządu tej instytucji Benoit Coeuré spotkał się wczoraj we Frankfurcie przywódca partii Nowa...

Klaus Regling przewiduje możliwość powrotu Grecji na rynki obligacji w roku 2017

Grecja będzie mogła powrócić na rynki obligacji w roku 2017 i będzie mogła finansować swe potrzeby z tego źródła począwszy od roku 2018. Podkreślił...

Pogłębienie wymiany handlowej z Chinami

Dodatkowe inwestycje o wartości przekraczającej 500 milionów euro, poza 350 milionami euro przewidzianymi w umowie o dzierżawie, ma zrealizować Cosco (China Ocean Shipping Group)...

WIADOMOŚCI