Premijer, Aleksis Cipras se danas nalazi u Briselu, na Samitu na vrhu Evropske unije, čije se glavne teme tiču pitanja migracija, bezbednosti i odbrane, zatim zapošljavanja, privrednog razvoja i konkurentnosti.

Ovaj Samit EU se odvija u ambijentu pregovora o Brexitu, ali i nedavnih zbivanja, kao što je povlačenje SAD-a iz Pariskog sporazuma o klimi.

Očekuje se da će lideri 28 članica EU uključiti u kominike jednu jasnu obavezanost o potpunoj primeni Pariskog sporazuma i svoju odlučnost da sarađuju sa ostalim partnerima, poput manje privredno razvijenih zemalja i nevladinih organizacija.

 

Aleksis Cipras je, govoreći juče na manifestaciji koju je  organizovao Napredni savez Evropskog parlamenta, pod nazivom: „Scenario koji nedostaje – Jedna alternativa za Evropljane“, naglasio da Evropa ne može da se poboljša, ukoliko nije napredna i ukoliko ne postane socijalno odgovorna.

Grčki premijer je naznačio i to da na proscenijum treba da stupi jedan realističan plan o takvoj Evropi, koja bi bila uz svoje građane, te istakao da sudbina njenih naroda treba da bude zajednička.

Cipras je dodao da nakon sporazuma o grčkom pitanju na poslednjem zasedanju Evrogrupe, naznake njenog izlaska iz finansijskog memoranduma su vidljive, jasne i ireverzibilne. On je jasno stavio do znanja da vlada ne prisvaja restriktivne politike, već istovremeno usvaja jedan paralelni program podrške najugroženijim građanima.

prevod: Jelena Cvjetković