Tunižanka Uided Bušamai, dobitnica Nobelove nagrade za mir 2015. godine, je uputila pismo premijeru Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Zoranu Zaevu, u kome ga informiše da je već uputila pismo Komitetu za dodelu Nobelove nagrade za mir, kojim njega i premijera Republike Grčke, Aleksisa Ciprasa predlaže kao kandidate za dodelu ove nagrade.

Uided Bušamai u svom pismu izražava uverenost da Prespanski sporazum predstavlja model za miroljubivo i konstruktivno rešavanje bilateralnih i multilateralnih sporova između susednih država, što bi moglo da se upotrebi kao primer na Balkanu, ali i šire.

Dobitnica Nobela za mir 2015. takođe naznačava da ratifikacija Prespanskog sporazuma u obe zemlje ukazuje na to da dijalog, pozitivna energija, odlučnost i osećaj za dobrosusedstvo predstavljaju ključ za rešavanje svih problema, nezavisno od pritisaka nacionalista sa obe strane.

prevod: Jelena Cvjetković