Prilivi izbeglica ka Grčkoj su se povećali u poslednje vreme, te u slučaju da situacija u Siriji dovede do još većih talasa, trebalo bi da postoji nova evropska inicijativa za tretman ove situacije, istakao je grčki premijer, Aleksis Cipras na radnoj večeri lidera država Evropske unije, u austrijskom gradu Salcburgu.

Grčki premijer je u svom obraćanju insistirao na jednom zaokruženom celokupnom evropskom pristupu ovom pitanju i naglasio da i pored jednog boljeg tretmana granica, neophodno je i pravedno raspoređivanje opterećenja unutar Evrope, ali i bolja saradnja sa trećim zemljama.

Cipras je takođe naglasio da je veoma značajno da se uskoro podigne uloga FRONTEX-a, u Evropsku graničarsku službu, kopnenu i pomorsku, te da bi istovremeno trebalo unaprediti i Evropsku službu azila (EASO), kako bi procedura dodele azila bila zajednička za sve zemlje, sa bezbednosnim ključevima koji se odnose na suverena prava država – članica.

prevod: Jelena Cvjetković